BÀN PHÒNG GAME - BÀN HỘP BOOTROOM

1.050.000₫ - 930.000₫
980.000₫ - 880.000₫
850.000₫ - 740.001₫
750.000₫ - 680.000₫

GHẾ CHƠI GAME - GHẾ GAME NET

950.000₫ - 850.000₫
980.000₫ - 880.000₫
1.100.000₫ - 950.000₫
2.800.000₫ - 2.400.000₫

BÀN GHẾ DXRACER